Jedná se o jeden z nejspolehlivějších přístrojů pro diagnostiku a analýzu složení lidského těla. Samotná analýza je velmi rychlá a jednoduchá, trvá jen okolo 30-ti sekund. Je třeba, aby analyzovaná osoba byla na boso (bez bot i bez ponožek). Jediný, kdo nesmí analýzu na InBody podstoupit, jsou osoby s kardiostimulátorem. Naopak přístroj změří a poskytne výsledky všem od 3 – 99 let, včetně těhotných žen.

Zjistíme na něm, zda neubývá svalová hmota a naopak, zda redukujeme tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje. To žádná klasická váha nikomu nepoví. Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, nehubne, jelikož nevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárust svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Co všechno zjistím analýzou složení těla na InBody 230?

Základní analýza:

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby, bazální metabolismus (BMR)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně (segmentální: P+ L ruka, P+L noha, trup)
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť

Rozšířená analýza:

 • Složení těla – vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota.
 • Svalová vs. tuková hmota – hodnocení poměru kosterního svalstva a tělesného tuku v analyzovaném těle, určení ideálního stavu dle Světové zdravotnické organizace.
 • Diagnóza obezity – BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR).
 • Vyváženost postavy – svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech.
 • Retence vody – vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, edém v jednotlivých tělesných částech
 • Útrobní tělesný tuk – rozsah a množství viscerálního tuku.
 • Doplňující údaje – stupeň obezity, buněčná hmota (BCM), obsah minerálních látek podílejících se na stavbě kostí (BMC),bazální metabolismus (BMR), obvod svalstva paže (AMC), obvod paže (AC).
 • Komplexní vyhodnocení – podává nejdůležitější souhrnné informace z celé analýzy složení těla.
 • Růstový diagram – pro děti a mládež do 18 let.
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů), impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť