Co je to vlastně zdravá a správná výživa? Řada lidí má nejasnosti v tom, co si pod tímto pojmem má vlastně představit. Lze říci, že je úzce spojen se slovem zdraví, které můžeme definovat jak negativně, jako absence nemoci či jakékoliv poruchy, tak pozitivně, jako pocit duševní a tělesné pohody.O významu zdravé výživy v životě dnešního člověka již dnes nikdo nepochybuje.
Správná výživa je tedy taková, která je dostatečně pestrá, má optimální poměr živin pro rostoucí organismus, zdroje vápníku a železa, přísun vlákniny a vitaminů. Důležitější než energetická hodnota stravy je podíl jednotlivých složek a její pestrost. Neměli bychom vynechat ve výživě žádnou důležitou složku, všechny mají nezastupitelný význam. Ne každý pokrm bohatý na energii je vhodný. „ Rodiče by si měli uvědomit, že nezáleží jen na tom, co jíme a kolik toho sníme, ale za jakých podmínek, jaký poměr máme k jídlu a jak učíme své děti, aby k jídlu přistupovaly a chovaly se při něm, v jakých podmínkách je učíme jíst a k dodržování jakého časového rozvrhu je vedeme.“
Rozdíl mezi ideální stravou dětí a dospělých spočívá především ve velikosti porcí, jde hlavně o správnou kombinaci kvalitních potravin. Jídlo má mít svou pravidelnost a vhodný čas, po který se mu věnujeme. Není vhodný ať už ranní či odpolední spěch celé rodiny, na jídlo má být dostatek času a pohody. Správná snídaně značí správný vstup do každého dne a dítě, které nesnídá, je daleko více ohroženo vznikem obezity, protože si další jídlo, velmi často oběd, ukládá do zásob. Navíc je také během dopoledne ve vyučování unavenější a má nízkou výkonnost.