Jaký je tedy nejideálnější postup, kterým se v co nejkratším čase posunete z naší virtuální komunikace k té skutečné? Nejprve nás prosím kontaktujte pomocí formuláře uloženého v sekci KONTAKTY a my si s vámi zpětně domluvíme termín našeho prvního setkání. Zde si popovídáme o důvodech a pohnutkách, které vás k nám přivedli, vyplníte nám vstupní dotazník, řekneme si pár základních informací o výživě, a následně Vás bude čekat DIAGNOSTIKA, při které zanalyzujeme složení vašeho těla na přístroji INBODY 230 pro úplné doplnění vstupních informací. S sebou domů si odnesete dva záznamové archy, jeden pro zaznamenávání všeho, co během jednoho týdne sníte a vypijete, druhý pro zapisování všech pohybových aktivit. Tyto archy po vyplnění zašlete na níže uvedenou adresu. (Dotazník i záznamový arch je též k dispozici ke stažení zde a vy jej můžete přinést k první konzultaci již vyplněný, či zaslat na naší adresu info@nutripoint.cz a tím celý proces urychlit). Po obdržení veškeré dokumentace provedeme rozbor vašeho stávajícího jídelníčku a pohybových aktivit.
Následně vyhodnotíme a porovnáme energii přijatou v potravě s energií vydanou. Vypracujeme výživová doporučení s navržením vhodných POHYBOVÝCH AKTIVIT, které nás co nejefektivněji posunou ke splnění vytyčených cílů /redukci, vitalitě, či svalové hypertrofii/ se kterými vás podrobně seznámíme při vaší další návštěvě, kdy vám bude předán Individuální výživový plán, složený z jednotlivých výsledků vstupních měření a rozborů, z výživových a základních pohybových doporučení, obohacenými o výběry vhodných jídel pro jednotlivé části dne a o základní informace ohledně zdravé výživy, kterými se lze řídit v průběhu dalších několika měsíců. Domluvíme si také termín následné konzultace po 6-8 týdnech, na které zkontrolujeme funkčnost našich doporučení díky další analýze složení těla včetně vážení, a porovnáme s počátečními hodnotami, případně poupravíme doporučení ke zvýšení efektivity, či ta, která se ukázala v praxi jako nevyhovující vašemu dennímu režimu. Po celou dobu 8 týdenního dodržování našich doporučení jsme vám k dispozici online a rádi vám při veškerých nejasnostech poradíme.

Jednotlivé části Individuálního výživového plánu lze objednat i jednotlivě, viz CENÍK.